GROCHÓW
CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA

STATUT
PIKNIK
GALERIA
KONTAKT   Stowarzyszenie "GROCHÓW 2015" założono z inicjatywy części mieszkańców Grochowa jesienią 2006 r.
   Opracowaliśmy statut, wybraliśmy Komitet Założycielski i złożyliśmy wniosek w Sądzie Rejonowym w Warszawie. W wyniku podjętych czynności działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana dniu 14.03.2007 r. pod numerem KRS 0000274495.
   Celem Stowarzyszenia jest aktywne działanie na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, rodziny, przedsiębiorców, rolników i innym osobom mieszkającym w naszej miejscowości. Chcemy zająć się umacnianiem więzi lokalnych i regionalnych, propagować walory naszego środowiska. Do naszych głównych zadań będzie opieka nad placówkami oświatowymi, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, w tym propagowanie wiedzy wykraczającej poza programy nauczania, wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty. Wymienione zadania chcemy realizować we współpracy z władzami samorządowymi Gminy Sokołów Podlaski.


Gmina Sokołów Podlaski
Zespół Oświatowy
w Grochowie

Starostwo Powiatowe
w Sokołowie PodlaskimCopyright © 2012 Stowarzyszenie "GROCHÓW 2015"